Kurban Nedir?

Kurban Cenab-ı Hakk’a yakınlaşmak ve onun rızası için vasıflarına uygun (*) olarak belirli vakitte (**) kesilen hayvandır.

(*) Vasıflarına uygun olan Kurban;

Davar ( en az 1 yaşında veya 1 yaşında gibi gösterişli 6 aylık kuzu)Sığır ve Manda (en az 2 yaşında)Deve ( en az 5 yaşında) olmalıdır

Bu hayvanlar bir veya iki gözü kör olan, ilikleri erimiş olan, ayağı kırık olup yürüyemeyen, ölmesi beklenecek derecede hasta olan, kulağının veya kuyruğun çoğu kesik olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan hayvanlardan olmamalıdır.

(**) Kurban kesme vakti;

Kurban bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlayıp, bayramın üçüncü günü güneş batana kadar


Kurban Kimlere Vaciptir?

Kurban aşağıdaki şartlara haiz olan erkek ve kadına her yıl vaciptir.

Müslüman olmakHür olmakMukim olmak (Seferde olmamak)Nisaba Malik olmak* (Sadaka-i fıtır verebilecek kadar zengin olmak)

(*) İmam-ı Âzam Efendimiz`den: Nisaba malik olan babanın, çocuğu adına sadakai fıtır vermesi vacib olduğu gibi, kurban kesmesi de vacibdir. (Fethul Kadir: Cild 8, Sahife 423)


Kurbanın Maddi ve Manevi Faydaları

Kurbanın maddi ve manevi olmak üzere birçok mühim faideleri vardır:

  • Gadab-ı ilahi’yi söndürür
  • Riza-i ilahi’yi celb eder
  • Çok kurban kesilen bir memlekette harp olmaz.
  • Eğer bir insan vakti hali müsait olup da kurban kesmezse, muhakkak´ki o kişinin ya kendisinden veya çocuğundan yahut da malından, ticaretinden, servetinden, varlığından mutlaka bir kan çıkacaktır.
  • Kurbanda çoluk-çocuk, fakir ve fukara için umumi bir menfaat vardır.
  • Kurban Bayramın´da afv-ı umumi tecelli eder.
Kurban Verirken Yapılacak Niyet

„Ya Rabb! Benim şu vücudum çok isyankârdır. Onu azad ettirebilmem için kendimi senin yolunda feda edip, kanımı akıtmam lâzım, bunu ise sen haram kıldın. Senin rızan için kendi yerime kesilmek üzere bu kurbanı veriyorum, vücuduma bedel bunu benden kabul buyur Allah’ım!“ diye iltica edip, niyet etmelidir.

Hadisi Şeriflerle Kurban

“Kim gücü yettiği halde kurban kesmezse sakın bizim namazgahımıza yaklaşmasın”(Fethulkadir Şerhi c.8 s.423)

“Benim ümmetimin hayırlıları kurbanını kesenlendir ve ümmetimin şerlileri ise kurbanını kesmeyenlerdir.”(Dürretünnasıhin s.473)

“Kurban günlerinde ademoğlunun, Allah’a en sevimli olan ameli kurban kanı akıtmaktır.”(Tefciruttesnim.s:153)

“Resullah efendimiz buyurdularki: Her kim sevabını Cenab-ı Hak`tan alacağına inanarak, gönül hoşluğu ile kurban keserse, kestiği kurban, kendisi için cehennem ateşine perde olur.”(Tergib-Terhip c.2 s.155)

“Kurbanlarınızı büyük tutun, çünkü onlar sırat üzerinde bineklerinizdir.”(Tefciruttesnim.s:174)


KURBAN KAMPANYASI
2020

Kurbanlarınız sevinç olsun

Kurban, Allah’a yaklaşmaya bir vesile olduğu gibi, birbirinden uzak gönülleri de yakınlaştırmaya, gönül köprüleri kurmaya vesile oluyor. Kurban, mesafe tanımaksızın gönül almanın, bir tebessüme vesile olmanın, neticesinde bir hayır duanın ve vefanın adı haline geliyor. Bu tebessüm; bazen buz gibi havada, ufacık bir çehreden gönülleri ısıtıyor; bazen de Afrika’nın kavurucu sıcaklarında bir annenin yüzünde yüreklere su serpiyor.


Bizlere göndermiş olduğunuz vacip, nafile, akika, adak ve şükür kurbanlarınızı, Afrika’da ve diğer coğrafyalarda, sizin adınıza yardıma muhtaç kişilere ulaştırıyoruz.