Kurbanlarınız umut ve sevinç olsun

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan veya imkanı olan her mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş, hem de Cenab-ı Hakk’a, yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri devam ede gelmektedir. Ayrıca, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun da bir nişanesidir.

Vacİp Kurban

Nisap miktarı mala malik olan her müslümanın, Allahü Teala’ya yakınlık için, ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden kestiği kurbana denir.

Nafİle Kurban

Kurban bayramı dışındaki sair zamanlarda sırf Allah rızası için farklı niyetlerle kesilen kurbana denir.

Adak Kurbanı

Kişinin bir niyet doğrultusunda, gerçekleşmesi halinde kesmeyi vaat ettiği kurbandır. Mesela : “Şu işim olursa kurban kestireceğim, ilerde arabam olursa, evim olursa kurban kestireceğim.” gibi kurban kesimi için vaatte bulunursa ve o işi vuku bulursa, bu niyet doğrultusunda kesilen kurbana Adak Kurbanı denir.

Akİka Kurbanı

Yeni doğan çocuk için Cenâb-ı Hakk’a şükür olarak kesilen kurbana denir. Akika kurbanı kestirmek müstehabtır. Doğduğu günden itibaren her zaman kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha faziletlidir. Erkek çocuk için 2, kız çocuk için 1 kurban kesmek sünnettir.

ŞİFA KURBANI

Hasta olan bir kimsenin, hastalığından kurtulması niyetiyle kestirdiği kurbana denir.

Hakkımızda

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser 108/2)

MİSYONUMUZ

 • İnsanlar arasında barışın egemen olmasını sağlamak, kardeşlik ve dostluk duygularını yaymak,
 • Her bireyin dünyaya gözünü açmakla kazandığı ‘’insanca yaşama hakkı’’nın savunucusu olmak,
 • İnsanlığın en büyük sorunu olan cahillikle mücadele etmek,
 • Din, dil, ırk, renk, kültür, cinsiyet vb. Ayrımı gözetmeksizin yeryüzündeki tüm insanların eşit şartlarda yaşamasını temin etmek,
 • İnsanları, insanca yaşamaktan alıkoyan her türlü engeli kaldırmaya çalışmak,
 • Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

 • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak,
 • Doğal afetler sebebiyle veya başka nedenlerle, dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş insanlara, merhametlinin elini uzatabilmesi için vesile olmak,
 • İnsani yardıma muhtaç bölgelerde sürdürülebilir sosyal faaliyetlere odaklanmak,
 • Dünya üzerindeki yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak,

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ​

 • Vesile olmada öncü olmak,
 • Din, dil, ırk, mezhep, renk, kültür, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan yardım etmek,
 • Sunduğu hizmetlerde hiçbir şekilde çıkar gözetmemek,
 • Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde gönüllülük şartını aramak,
 • Karar alma süreçlerinin tamamında şeffaf olmaya özen göstermek.

  İletişim

  Aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
  Telefon
  +49 231 98229181
  Adres
  Bergstraße 33, 44339 Dortmund